Ateşleme sisteminin görevi; silindir içindeki yakıt-hava karışımını ateşlemektir.

SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ :

Kontak anahtarını çevirdiğimiz anda elektrik devresi açılır yani akü devreye girer ve depolamış olduğu akımı (voltaj veya gerilimde denilebilir) endüksiyon bobinine yollar. Endüksiyon bobini gelen gerilimi yükselterek 15.000-25.000 volt arasına çıkartır ve distribütöre iletir. Distribütör ise endüksiyon bobininden gelen akımı ateşleme sırasına göre bujilere dağıtır. Bujiler silindir içindeki yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşleyerek yanmayı gerçekleştirir ve ısı enerjisi elde edilir.                                                                                                                                                            


KONTAK ANAHTARI :

Elektrik devresini açıp kapatır.

BUJİ :

Ateşlemeyi sağlar.

Silindir içindeki yakıt-hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler.

Dikkat! kıvılcımla ateşleme, kıvılcımla yanma‘nın söz konusu olduğu sorularda akla hemen BUJİ gelmelidir.

Uyarı :

Bujilerin ayarsız olmasına veya aşınmasına bağlı olarak normal yanma olmaz, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar. Dolayısıyla zamanı geldiğinde yakıt tasarrufu sağlamak için eskimiş bujileri değiştirmek gerekir.

Buji kablolarından biri çıkmış ise motor sarsıntılı çalışır.

BİLGİLENDİRME :

Benzinli motorun ıslanarak çalışmaması durumunda ateşleme sisteminin parçaları kurulanır.(Bobin, Buji, vs..)

Elektronik ateşleme sisteminin avantajı yakıt tasarrufu sağlamasıdır.

Motor:

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makineye motor denir.

Motorlar araçta gücün kaynağıdır.

Motorlar;

Zamanlarına göre İki ve Dört zamanlı,

Soğutma sistemlerine göre Su ve Hava ile soğutmalı,

Yakıt sistemlerine göre Benzin, Dizel ve LPG şeklinde sınıflandırılırlar.

Araçlarda içten yanmalı ve dört zamanlı motorlar kullanılır.

Dolayısıyla motor deyince aklımıza içten yanmalı motor gelmelidir.

İçten yanmalı motor:

Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinedir.

Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içine yayan ve üretilen ısı enerjisini piston-biyel mekanizması ile krank miline ileten motordur.


Benzinli motorda zamanların oluşumu:

1. Zaman (Emme zamanı) : Silindire yakıt-hava karışımı girer.

2. Zaman (Sıkıştırma zamanı) : Yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır.

3. Zaman (Ateşleme zamanı) : Yakıt-hava karışımı buji ile ateşlenir.

4. Zaman (Egzoz zamanı) : Yanma sonucu oluşan pis gazlar egzozdan dışarı atılır.

BENZİNLİ MOTORLARDA YAKIT SİSTEMİ

Benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevi; silindire yakıt–hava karışımı göndermektir.

Buji ile ateşlemeli motorlardır.

YAKIT DEPOSU:

Yakıtın (Benzinin) depolandığı yer.

YAKIT FİLTRESİ:

Yakıtı temizler. Yakıt kirli (pis), tıkalı ise motor düzensiz ve tekleyerek çalışır.

HAVA FİLTRESİ:

Silindire giren havayı temizler.

Hava filtresi kirli (tıkalı) ise yeterli hava giremeyeceğinden normal yanma olmaz, motorun gücü azalır ve yakıt sarfiyatı artar. Motor zengin karışımda çalışır. Dolayısıyla yakıttan tasarruf edebilmek için hava filtresini temizlemek eğer temizlenemiyorsa değiştirmek gerekir. Hava filtresinin temizlenmesinde basınçlı hava kullanılır.

Bilgi:

Eğer araç fazla yakıt tüketiyorsa zengin karışımla çalışıyor denir.

JİKLE DEVRESİ:

Kışın soğuk havalarda silindire yakıtın fazla, havanın az girmesini sağlayarak motorun kolay çalışmasını sağlar.

Jikle çekili unutulup bir süre gidilecek olursa araç fazla yakıt tüketir. Yani zengin karışımda çalışır.

YAKIT DEPOSU:

Depodaki yakıt miktarını gösterir.

Bilgilendirme;

Yakıt sisteminde rölanti ayarı yapılır.

Rölanti ayarı yüksek olan araç fazla yakıt yakar.

Doğru bir rölanti ayarı için motor normal çalışma sıcaklığında olmalıdır.

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için:

1)   Hava filtresi temizlenir.

2)   Eskimiş bujiler değiştirilir.

3)   Aracın hızına uygun viteste gidilir.

4)   Ani duruş ve kalkışlardan kaçınılır.

5)   Lastiklerin havasının normal ayarda olmasına dikkat edilir.

6)   Tavsiye edilmeyen araç lastikleri kullanılmamalıdır.


LPG’Lİ MOTORLARDA YAKIT SİSTEMİ

LPG; buji ile ateşlemeli motorlarda kullanılır.

Diğer motorlardan üstünlüğü çevreyi kirletme oranı daha düşüktür.

Dezavantajı Motor performansı bir miktar düşer.

LPG’li araçların kapalı alanlara park etmeleri yasaktır.


                       DİZEL MOTORLARDA YAKIT SİSTEMİ 

Dizel motorda yakıt olarak motorin (mazot) kullanılır.

YAKIT DEPOSU:

Yakıtın (Motorinin) depolandığı yerdir.

ENJEKTÖRLER:

Dört zamanlı dizel motorda emme zamanında silindire sadece hava emilir ve sıkıştırma zamanında hava pistonla sıkıştırılır.

Enjektörlerin görevi silindir içerisindeki sıkıştırılmış havanın üzerine motorin püskürtmektir. Böylece sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile yanma sağlanmış olur.

KIZDIRMA (ISITMA) BUJİSİ: 

Soğuk havalarda silindir içindeki havayı ısıtarak motorun kolay çalışmasını sağlar.

Dizel motorlu araçlarda marşa basmadan önce gösterge panelinde kızdırma bujisi lambasının sönmesi beklenir.

BİLGİLENDİRME ;

Dizel motorlarda yakıtın tamamen bitmesi yakıt sisteminin hava yapmasına yol açar, motor çalışmaz dolayısıyla motor çalışmıyorsa yakıt sisteminde hava vardır.

Dizel motorda yakıt borularının sökülmesi de yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur.

Dizel motorda yakıt fitresi değiştirildiğinde sistemin havası alınır.

Dizel motorun yakıt deposunda biriken su günlük tahliye edilir.

Yakıt enjeksiyon sisteminin avantajı yakıt tasarrufu sağlamasıdır.

Enjeksiyon sistemli araçta, kontak anahtarı açıldıktan sonra marş yapabilmek için enjeksiyon sistem uyarı lambasının sönmesi beklenir.